Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2022. godinu

02.03.2023

Temeljem članka 30. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 01/21) Općinsko vijeće Općine Žakanje objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu

godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2022. godinu

1. Javna priznanja Općine Žakanje su:

  1. Nagrada Općine Žakanje,
  2. Plaketa Općine Žakanje i
  3. Priznanje počasnog građanina Općine Žakanje

Nagrada Općine Žakanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unapređenja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Žakanje.

Plaketa Općine Žakanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti značajne za Općinu Žakanje.

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva. Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području općine Žakanje.

2. Kriteriji za dodjelu su:

a) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:

  • da se radi o pojedincima koji su u 2022. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Općine odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine
  • da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

b) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:

  • da su u 2022. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Općine, kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine.

3. Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2022. godinu mogu podnijeti:

  • Načelnik
  • Fizičke (obrtnici) i pravne osobe sa sjedištem na području općine Žakanje,
  • udruge građana sa sjedištem na području općine Žakanje,
  • Mjesni odbori s područja općine Žakanje, a putem kojih mogu prijedloge dostavljati sve fizičke osobe s područja općine Žakanje,

4. Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

a)    za pojedinca:

-    životopis

-    tijek rada i ostvarenih rezultata u 2022. godini

-    temeljito obrazloženje razloga predlaganja

b)    za pravne osobe:

-    osnovne podatke o ustroju i djelatnosti

-    ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2022. godini

-    temeljito obrazloženje razloga predlagatelja

5. Prijedlozi se dostavljaju:

Općina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje ili

opcina.zakanje1@ka.t-com.hr

Rok za podnošenje prijedloga je 24.03.2023. godine.

6. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje, telefon 757-836 i na službenim internetskim stranicama Općine Žakanje (www.opcina-zakanje.hr).