Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Strateški razvojni program Općine Žakanje

 

Odluka o pokretanju izrade Strateškog plana razvoja za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine

Strateški razvojni program (dalje u tekstu: SRP) strateški je dokument koji definira cjelokupnu strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave temeljenu na načelima održivog razvoja.

Svrha izrade SRP-a je strukturirano planiranje dugoročnog razvoja općine, uzevši u obzir sve razvojne potencijale kao i potrebe općine s ciljem postizanja održivog razvoja.

Prvi korak ka dostizanju održivog razvoja Općine Žakanje upravo je definiranje, usvajanje i provedba Strateškog razvojnog programa, temeljnog strateškog dokumenta koji će služiti i kao osnova za usklađivanje svih ostalih strateških i prostornih dokumenata Općine kako bi se stvorili preduvjeti za ubrzani rast i razvoj Općine, ravnomjeran u odnosu na sve prepoznate prioritete i potencijale.
Upravo iz navedenih razloga SRP Općine Žakanje izrađen je u uskoj suradnji s Radnom skupinom tijekom dvije održane prezentacije i dvije radionice, kao i analizom raspoložive dokumentacije u razdoblju od prosinca 2016. godine do veljače 2017. godine. Strateški ciljevi definirani ovim dokumentom prvenstveno su usmjereni na razvojne potencijale i prioritete Općine, u svrhu uspostave kvalitetnog sustava pripreme i provedbe projekata financiranih bespovratnim potporama.

Nositelj izrade SRP-a Općine Žakanje je zajednica ponuditelja Financijska agencija i Ericsson Nikola Tesla d.d., sukladno Ugovoru o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Žakanje sklopljenog dana 11.11.2016. godine.

Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 26. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine usvojilo Strateški razvojni program Općine Žakanje za razdoblje 2017.-2020.

 

Strateški razvojni program Općine Žakanje za razdoblje od 2017.-2020.

Izvadak- Strateški razvojni program Općine Žakanje za razdoblje 2017-2020

Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u Općini Žakanje

Prilog A- Terensko istraživanje na području općine Žakanje