Vijesti

PROMOCIJA NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

14.02.2018

U ime Ministarstva poljoprivrede obavještavamo vas da počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava' te 

Saznajte više »


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja

05.02.2018

Temeljem članka 13. i članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Žakanje objavljuje
 
J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2017. godinu

1

Saznajte više »


Javna rasprava- Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

18.01.2018

Karlovačka županija, kao nositelj projekta, pokrenula je Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje. Projektom se

Saznajte više »Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

09.01.2018

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom /ZOGO/ (NN  broj, 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZOGO predstavničko tijelo jedinice lokalne samou

Saznajte više »


Konstituiranje Savjeta mladih Općine Žakanje

04.01.2018

Nakon završenog javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Žakanje, Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo Odluku kojom se, od sedam pristiglih kandidaturu, imenuje pet člano

Saznajte više »