Vijesti


Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPUO Žakanje

09.04.2019

Općina Žakanje pristupit će izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja sa smanjenim sadržajem. 

Razlozi za izradu i donošenje III. Izmjena Plana su: Osiguranje mogućnosti izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno analiziranja i odre

Saznajte više »


Nagrade Općine Žakanje za 2018. godinu

09.04.2019

Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je Odluku o dodjeli javnog priznanja Općine Žakanje za 2018. godinu i to: PAVLU GORIČANECU za osobiti doprinos u radu Kulturno umjetničkog društva Žakanje, osobito s mlađim naraštajima, u svrhu očuvanja tradicijske kulture i kulut

Saznajte više »


Reciklažno dvorište Žakanje povjereno na upravljanje Azeliji eko d.o.o., Ozalj

09.04.2019

Općinsko vijeće Općine Žakanje je donijelo Odluku kojom se novoizgrađeno reciklažno dvorište povjerava na upravljanje Azeliji eko d.o.o., Ozalj. 

Odluka o povjeravanju reciklažnog dvorišta na upravljanje