Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Vijesti

Javno savjetovanje o nacrtu Proračuna Općine Žakanje za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu te o nacrtu Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje za 2024. godinu

13.11.2023

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Odluke Općinskog načelnika Općine Žakanje (KLASA: 400-06/23-01/1, URBROJ: 2133-22-02-23-1, od 10. studenog 2023. godine) o upućivanju nacrta Proračuna Općine Žakanje za 2024. godinu i projekcije za 202

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

13.11.2023

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Odluke Općinskog načelnika Općine Žakanje (KLASA: 363-02/23-01/2, URBROJ: 2133-22-02-23-1, od 10.11.2023. godine) o upućivanju nacrta Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu u javno

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu

13.11.2023

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Odluke Općinskog načelnika Općine Žakanje (KLASA: 363-02/23-01/3, URBROJ: 2133-22-02-23-1, od 10.11.2023. godine) o upućivanju nacrta Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu u javno savj

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Socijalnog programa Općine Žakanje za 2024. godinu

13.11.2023

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Odluke Općinskog načelnika Općine Žakanje (KLASA: 551-01/23-01/1, URBROJ: 2133-22-02-23-1, od 10.11.2023. godine) o upućivanju nacrta Socijalnog programa Općine Žakanje za 2024. godinu u javno savjetova

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

13.11.2023

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Odluke Općinskog načelnika Općine Žakanje (KLASA: 610-03/23-01/1, URBROJ: 2133-22-02-23-1, od 10.11.2023. godine) o upućivanju nacrta Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu u javno savjetovanje

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu

13.11.2023

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Odluke Općinskog načelnika Općine Žakanje (KLASA: 620-03/23-01/3, URBROJ: 2133-22-02-23-1, od 10.11.2023. godine) o upućivanju nacrta Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu u javno savjetovanje

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o porezima Općine Žakanje

30.10.2023

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Odluke Općinskog načelnika Općine Žakanje (KLASA: 410-01/23-01/1, URBROJ: 2133-22-02-23-1, od 27. listopada 2023. godine) o upućivanju nacrta Odluke o porezima Općine Žakanje u javno savjetovanje Jedins

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

30.10.2023

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Odluke Općinskog načelnika Općine Žakanje (KLASA: 410-01/23-01/2, URBROJ: 2133-22-02-23-1, od 27. listopada 2023. godine) o upućivanju nacrta Odluke o porezima Općine Žakanje u javno savjetovanje Jedins

Saznajte više »