Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12- pročišćeni tekst) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Temeljem članka 18.a Zakona, Općina Žakanje kao voditelj zbirke osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.


Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Žakanje:

Evica Kuzman, administrativni referent
Adresa i mjeto rada: Općina Žakanje, Žakanje 58, Žakanje
Telefon: 047/757-836
Faks: 047/636-264
e-pošta: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Politika zaštite osobnih podataka:

Politika zaštite osobnih podataka