Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Pristup informacijama

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) Dječji vrtić Pčelica Žakanje omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire.

Dječji vrtić Pčelica Žakanje, kao tijelo javne vlasti, omogućuje pristup informacijama na sljedeći način:

1. putem službene web stranice Vrtića

  • informacije o ustrojstvu rada Vrtića
  • informacije o zaposlenicima
  • informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
  • informacije o načinu i pravima upisa u Vrtić
  • druge važne informacije

2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja Zahtjeva za pristup informacijama. Ukoliko postoji potreba, podnositelj zahtjeva može zatražiti ispravak ili dopunu informacija putem Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije ili ponovnu upotrebu informacija putem Zahtjeva za ponovnu upotrebu informacija.
Zahtjev se podnosi pisanim putem:
  • na poštansku adresu Vrtića: DJEČJI VRTIĆ PČELICA ŽAKANJE, ŽAKANJE 59D, 47276 ŽAKANJE
  • putem elektroničke pošte na: dv.pcelica@opcina-zakanje.hr

Pravilnik o pravu na pristup informacijama


Asset lista


Obrazac_Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac_Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

Obrazac_Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije


IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA: