Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Informacije o javnim uslugama

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE

Poslovi održavanja javne rasvjete na području Općine Žakanje povejreni su:
BIG, obrt za elektroinstalacije, vl. Mirko Guštin, Mala Paka 7a, 47276 Žakanje
Kvar na sustavu javne rasvjete možete prijaviti na:
- telefon: 047/757-836
- e-pošta: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr 

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

HEP ODS d.o.o. POGON OZALJ
Adresa: Kurilovac 14, 47 280 Ozalj
Tel: 047 732 000
Fax: 047 731 220
Dežurni: 098/404-569
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 sati


JAVNA VODOOPSKRBA I JAVNA ODVODNJA

KOMUNALNO OZALJ D.O.O.
Adresa: Kolodvorska 29, 47280 Ozalj
Tel. 047 731 402
Fax: 047 731 685
E-mail:  info@komunalno-ozalj.com
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 sati
Web: https://www.komunalno-ozalj.com/


PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

AZELIJA EKO D.O.O.
Adresa: Kolodvorska 29, 47280 Ozalj
Tel: 047 731 422
Fax: 047 731 422
E-mail:  info@azelija-eko.hr
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 sati
Web: https://www.azelija-eko.hr/


OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

AZELIJA EKO D.O.O.
Adresa: Kolodvorska 29, 47280 Ozalj
Tel: 047 731 422
Fax: 047 731 422
E-mail:  info@azelija-eko.hr
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 sati
Web: https://www.azelija-eko.hr/


OBAVLJANJE POSLOVA UKOPA POKOJNIKA

 

AZELIJA EKO D.O.O.
Adresa: Kolodvorska 29, 47280 Ozalj
Tel: 047 731 422
Fax: 047 731 422
E-mail:  info@azelija-eko.hr
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 sati
Web: https://www.azelija-eko.hr/


POŠTANSKE USLUGE

HP – HR Žakanje 59, Žakanje
Tel: 047 628-033
Radno vrijeme: 8:00 – 15:00 sati


PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU

HŽ – PUTNIČKI PRIJEVOZ – KOLODVOR OZALJ
Adresa kolodvora: Kolodvorska bb, 47280 Ozalj
Telefon u Prometnom uredu: 047 731 158
HŽ Informacije za vozni red: 060 333 444