Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće ima 11 članova.


 

Vijećnici općine Žakanje:

 1. Zlatko Bućan- predsjednik Općinskog vijeća
 2. Stjepan Plesac
 3. Krunoslav Ferko
 4. Zlatko Jaklević
 5. Jasmina Jurinčić
 6. Krešimir Hribljan
 7. Marko Boldin
 8. Ines Nastav
 9. Danijel Bukovac
 10. Sanja Smukavić
 11. Mario Kohanić

Općinsko vijeće:

 1. Donosi Statut općine i Poslovnik Općinskog vijeća;
 2. Donosi Proračun Općine, te usvaja izvješće o izvršnju Proračuna Općine;
 3. Donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja samoupravnog djelokruga Općine;
 4. Donosi Prostorni plan Općine;
 5. Donosi Plan zaštite od požara, elementarnih nepogoda i zaštite okoliša Općine;
 6. Bira i razrješuje predsjednika Općinskog vijeća i njegove zamjenike;
 7. Osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom;
 8. Uređuje ustroj i djelokrug opravnog odjela Općine Žakanje;
 9. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu;
 10. Daje inicijativu za osnivanje mjesnih odbora za ostvarivanje neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrenog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana i odlučuje o raspisivanju referenduma za izbor mjesnih odbora u skladu sa Zakonom;
 11. Donosi Odluke o uspostavljanju suradnje sa drugim lokalnim zajednicama kao i institucijama koje mogu svojom suradnjom pripomoći poboljšanju uvjeta življenja stanovništva Općine;
 12. Daje inicijativu i donosi odluke o promjeni područja, imena naselja, i drugim pitanja od strateške važnosti za Općinu;
 13. Dva puta godišnje razmatra financijsko izvješće;
 14. Upravlja imovinom u općinskom vlasništvu;
 15. Potiče aktivnosti udruga građana;
 16. Obavlja razrez i naplatu poreza i ostalih prihoda u nadležnosti Općine;
 17. Vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa;
 18. Obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća;
 19. Obavlja dužnost Općinskog poglavarstva u skladu sa Zakonom.