Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće ima 9 članova.


Dana 02. lipnja 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća na kojoj su verificirani mandati slijedećih članova vijeća Općinskog vijeća:

 1. Dinko Ivičić- predsjednik Općinskog vijeća
 2. Irena Hribljan
 3. Damir Babić
 4. Dalibor Rahija
 5. Nikolina Boldin
 6. Mirjana Bregar
 7. Hrvoje Jurić
 8. Valentina Jaklević
 9. Zlatko Moravac


Općinsko vijeće:

 1. Donosi Statut općine i Poslovnik Općinskog vijeća;
 2. Donosi Proračun Općine, te usvaja izvješće o izvršnju Proračuna Općine;
 3. Donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja samoupravnog djelokruga Općine;
 4. Donosi Prostorni plan Općine;
 5. Donosi Plan zaštite od požara, elementarnih nepogoda i zaštite okoliša Općine;
 6. Bira i razrješuje predsjednika Općinskog vijeća i njegove zamjenike;
 7. Osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom;
 8. Uređuje ustroj i djelokrug opravnog odjela Općine Žakanje;
 9. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu;
 10. Daje inicijativu za osnivanje mjesnih odbora za ostvarivanje neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrenog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana i odlučuje o raspisivanju referenduma za izbor mjesnih odbora u skladu sa Zakonom;
 11. Donosi Odluke o uspostavljanju suradnje sa drugim lokalnim zajednicama kao i institucijama koje mogu svojom suradnjom pripomoći poboljšanju uvjeta življenja stanovništva Općine;
 12. Daje inicijativu i donosi odluke o promjeni područja, imena naselja, i drugim pitanja od strateške važnosti za Općinu;
 13. Dva puta godišnje razmatra financijsko izvješće;
 14. Upravlja imovinom u općinskom vlasništvu;
 15. Potiče aktivnosti udruga građana;
 16. Obavlja razrez i naplatu poreza i ostalih prihoda u nadležnosti Općine;
 17. Vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa;
 18. Obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća;
 19. Obavlja dužnost Općinskog poglavarstva u skladu sa Zakonom.