Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Naknada troškova stanovanja

Pravo na naknadu troškova stanovanja ima korisnik zajamčene minimalne naknade pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) (dalje: Zakon), ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja u smislu ovog Programa odnose se na najamninu, komunalne naknade, plin, grijanje, vodu, odvodnju, odvoz otpada te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona. Može se odobriti naknadu za troškove stanovanja i do iznosa sredstava iz članka 30. stavka 1. Zakona kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da Općina Žakanje djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Za ostvarivanje prava na pomoć, podnositelj je uz zahtjev dužan priložiti:

  • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu,
  • rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
  • izjavu o zajedničkom kućanstvu (ukoliko računi za troškove stanovanja ne glase na podnositelja zahtjeva).


Obrazac za podnošenje zahtjeva_troškovi stanovanja