Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

IV. izmjene i dopune PPUO Žakanje

05.09.2023. - Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Odluke Općinskog načelnika Općine Žakanje (KLASA: 013-02/23-01/1, URBROJ: 2133-22-02-23-1, od 31. kolovoza 2023. godine) o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem i upućivanju u postupak javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŽAKANJE
SA SMANJENIM SADRŽAJEM

 


07.08.2023. - Nakon provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene o prihvatljivosti za ekološku mrežu za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem, Općinski načelnik donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 


20.02.2023. - Općinski načelnik je dana 20.02.2023. godine donio Odluku o pokretnju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene o prihvatljivosti za ekološku mrežu za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.

 


29.09.2022. - Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 9. sjednici održanoj 29.09.2022. godine donijelo Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.