Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Gospodarenje otpadom

AZELIJA EKO d.o.o.

 Tvrtka koja se bavi isporukom komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

ADRESA:
Azelija eko d.o.o.
Kolodvorska cesta 29, 47280 Ozalj 
Tel.+385 47 731 422 
Fax. +385 47 731 685 
E-mail: info@azelija-eko.hr 
MB: 4173287 OIB: 48386413757 
IBAN: HR08 2400 0081 1102 0759 3

 


Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Azelije eko d.o.o., Ozalj

Suglasnost na cjenik javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 


RASPORED SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA:

Kartografski prikaz: Zeleni otoci

MJESNI ODBOR
NASELJE
LOKACIJA
 
Brihovo - Kohanjac
Brihovo
Kod mljekare
4+1
Kohanjac
Dom DVD
ONS
Bubnjarci
Bubnjarci
Željeznička stanica
5
Bukovac
Bukovac Donji
Kod mljekare
ONS
Bukovac gornji
   
Jurovo - Mišinci
Jurovo
Na ulazu u selo
ONS
Mišinci
Kod mljekare
ONS
Jurovski Brod
Bubnjarački Brod
Doris
ONS
Jurovski Brod
Parkiralište kod DVD
2x1100
 
Kod Beti uz cestu
ONS
Paka
Ertić
   
Jadrići
Odvojak za Stankovce
ONS
Mala Paka
   
Mošanci
Dom DVD
4+1
Sračak
 
3+1
Stankovci
   
Velika Paka
Dom DVD
4+1
Pravutina
Pravutina
Dom DVD
5
 
Gornja Pravutina
4x240
Zaluka Lipnička
Zaluka Lipnička
Odvojak prema Kupi
ONS
 
Dom DVD
5
Žakanje
Breznik
 
1
Jugovac
   
Žakanje
Centar
6
Žakanje
Kod groblja
1
Žakanjska sela
Kod Lovačkog doma
ONS

 

 


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine ŽakanjeOdluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Žakanje

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada


Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u 2018. godini