Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Fiskalna odgovornost

Od 1. siječnja 2011. na snazi je Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10 i 19/14) koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. Ovim je Zakonom uvedena obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava), kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima su osnivači Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Čelnik Izjavom potvrđuje:

1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) propisan je izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava.

Čelnik Izjavu daje na temelju:

  • Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti,
  • raspoloživih informacija o radu tijela,
  • rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i
  • vlastite procjene.

Važno je istaknuti da se Izjava može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava (Prilog 1b).


PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENIH AUTOMOBILA


PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU OPĆINE ŽAKANJE


PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA


PROCEDURA NAPLATE PRIHODA, OBRAČUNA I NAPLATE DOSPJELIH A NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA OPĆINE ŽAKANJE


PROCEDURA O RASHODOVANJU I POSTUPANJU S KRATKOTRAJNOM I DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE ŽAKANJE


PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE E-RAČUNA I RAČUNA TE PLAĆANJE PO RAČUNIMA U OPĆINI ŽAKANJE


PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA


ROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE ŽAKANJE

 


PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE ŽAKANJE

 

 


NAPUTAK O NAČINU KOMUNIKACIJE IZMEĐU OPĆINE ŽAKANJE I PRORAČUNSKOG KORISNIKA U NADLEŽNOSTI OPĆINE

 


 

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI:

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu

Izjava o fiskalnoj odgovornosti- 2020.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti- 2019.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti-2018.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti- 2017

Izjava o fiskalnoj odgovornosti- 2016

Izjava o fiskalnoj odgovornosti- 2015

Izjava o fiskalnoj odgovornosti- 2014

Izjava o fiskalnoj odgovornosti- 2013

Izjava o fiskalnoj odgovornosti- 2012

Izjava o fiskalnoj odgovornosti- 2011