Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Dokumenti komunalnog gospodarstva

KOMUNALNA NAKNADA

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade


KOMUNALNI DOPRINOS

Odluka o komunalnom doprinosu


KOMUNALNI RED

Odluka o komunalnom redu


KOMUNALNE DJELATNOSTI

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Žakanje

EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Odluka o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture Općine Žakanje

Evidencija komunalne infrastrukture

PROGLAŠENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 380, k.o. Žakanje

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 5. K.O. Bubnjarci

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 139. K.O. Pravutina

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 319/4 K.O. Pravutina
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 490. k.o. JUROVO
ZIMSKA SLUŽBA

Operativni plan zimske službe u zimskom razdoblju 2019./2020.

Operativni plan zimske službe u zimskom razdoblju 2018./2019.
Odluka o visini naknade za obavljanje poslova zimske službeZAŠTITA ŽIVOTINJA
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjamaNERAZVRSTANE CESTE
Izmjene i dopune popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje
Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Žakanje


 
KOMUNALNO REDARSTVO
Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva- U primjeni od 01. srpnja 2018. godine
Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva
Odluka o nastavku obavljanja zajedničkog komunalnog redarstva


OSNIVANJE VLASTITOG POGONA OPĆINE ŽAKANJE

Odluka o osnivanju vlastitog pogona Općine Žakanje


AGROTEHNIČKE MJERE

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Žakanje

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2019. godini


BUKA
Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

 

KORIŠTENJE VAGE NA GP JUROVSKI BROD

Odluka o utvrđivanju visine naknade i uvjetima korištenja kolne vage na graničnom prijelazu Jurovski Brod