Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Dokumenti komunalnog gospodarstva

KOMUNALNA NAKNADA

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknadeKOMUNALNI DOPRINOS

Odluka o komunalnom doprinosuKOMUNALNI RED

Odluka o komunalnom reduKOMUNALNE DJELATNOSTI

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine ŽakanjeEVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Odluka o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture Općine Žakanje

Evidencija komunalne infrastrukturePROGLAŠENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 380, k.o. Žakanje

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 5. K.O. Bubnjarci

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 139. K.O. Pravutina

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 319/4 K.O. Pravutina

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 490. k.o. JUROVOZIMSKA SLUŽBA

Operativni plan zimske službe u zimskom razdoblju 2019./2020.

Operativni plan zimske službe u zimskom razdoblju 2018./2019.

Odluka o visini naknade za obavljanje poslova zimske službeZAŠTITA ŽIVOTINJA

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjamaNERAZVRSTANE CESTE

Izmjene i dopune popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Žakanje
KOMUNALNO REDARSTVO

Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva- U primjeni od 01. srpnja 2018. godine

Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva

Odluka o nastavku obavljanja zajedničkog komunalnog redarstvaOSNIVANJE VLASTITOG POGONA OPĆINE ŽAKANJE

Odluka o osnivanju vlastitog pogona Općine ŽakanjeAGROTEHNIČKE MJERE

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Žakanje

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2019. godini

 


BUKA

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine bukeKORIŠTENJE VAGE NA GP JUROVSKI BROD

Odluka o utvrđivanju visine naknade i uvjetima korištenja kolne vage na graničnom prijelazu Jurovski Brod