Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

III. izmjene i dopune PPUO Žakanje

Općina Žakanje pristupit će izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja sa smanjenim sadržajem. 

Razlozi za izradu i donošenje III. Izmjena Plana su: Osiguranje mogućnosti izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno analiziranja i određivanja lokacije pročistača otpadnih voda, njegovog kapaciteta, način vođenja i priključenja mjesne kanalizacijske mreže na uređaj, određivanje mjesta upuštanja otpadnih voda u okoliš, a sve radi osiguranja što bolje kvalitete okoliša te dugoročno održivog prostornog i gospodarskog razvoja Općine Žakanje

Obuhvat III. Izmjena Plana su naselja  Žakanje, Bubnjarački Brod i Jurovski Brod,  a koja će se spojiti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.KONACNI-III_ID_PPUO_ZAKANJE


PPUO ŽAKANJE III ID KONAČNI PRIJEDLOG

PPUO ŽAKANJE III ID KONAČNI PRIJEDLOG IZMJENA PLANA

PPUO ŽAKANJE III ID NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA

PPUO ŽAKANJE III ID KONAČNI PRIJEDLOG-GRADJEVNA PODRUČJA

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi za III. izmjene i dopune PPUO Žakanje

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje

III IDPPUO Žakanje - JAVNA RASPRAVA

Odluka o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna PPUO Žakanje sa smanjenim sadržajem za javnu raspravu

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi provedbe postupka SPUO za III. izmjene i dopune PPUO Žakanje

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

Programska polazišta i ciljevi izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem


Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem