Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Žakanje:

- putem telefona na broj 047/757-836
- putem elektroničke pošte: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr
- poštom na adresu Općine Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje


 


Svi skupovi podataka koje Općina Žakanje objavljuje kao otvorene podatke sadrže otvorenu dozvolu OTVORENA DOZVOLA / OPEN LICENCE – THE REPUBLIC OF CROATIA. Otvorena dozvola omogućava ponovnu uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu u skladu s uvjetima propisanim otvorenom dozvolom, odnosno Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti koji je objavljen u Narodnim novinama 67/17 od 12.7.2017.


NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH PRUŽANJEM INFORMACIJA:

Općina Žakanje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno  kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 12/14 i 15/14).


SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Anita Srbelj-Dehlić, dipl. oec., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje

Telefon: 047/757-836

e-pošta: procelnik@opcina-zakanje.hr 


ZAHTJEV ZA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA PODNOSI SE PUTEM OBRASCA:


UVJETI ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA:

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ br. 25/13, 85/15):

(1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

(3) Na pitanja koja nisu posebno uređena ovom glavom primjenjuju se na odgovarajući način ostale odredbe ovoga Zakona.«

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 85/15) čl. 17., u zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine„ broj 25/13), podnositelj zahtjeva mora navesti i:

1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,

2) oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,

3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete ispuniti na obrascu u word formatu i poslati e-mailom na adresu: procelnik@opcina-zakanje.hr ili ga isprintati i poslati poštom na adresu: Općina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje.


UGOVORI O ISKLJUČIVIM PRAVIMA:

Općina Žakanje nema sklopljene ugovore o isključivim pravima na ponovnu upotrebu informacija u smislu odredbe članka 34. stavka 2. Zakon o pravu na pristup informacijama


ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA:


POPIS REGISTARA (EVIDENCIJA I BAZA) KOJE VODI OPĆINA ŽAKANJE (ASSET LISTA):


IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA: