Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima

07.04.2021

Na temelju Programa za financiranje zapošljavanja u javnom radu Općine Žakanje za 2021. godinu, i sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, načelnik Općine Žakanje objavljuje

JAVNI POZIV

Općina Žakanje kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje 3 (tri) nezaposlenih osoba u Programu za financiranje zapošljavanja u javnom radu za 2021. godinu i to u projektu: Mjere aktivnog zapošljavanja u 2021. JAVNI RAD

Naziv programa: „Aktiviraj se za Žakanje i za sebe“

Zapošljavanje u programima javnih radova aktivna je mjera kojom se promovira integracija i borba protiv diskriminacije osoba koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada s ciljem zapošljavanja na društveno korisnom radu, te ublažavanja posljedica većeg broja nezaposlenih osoba.

Prijaviti se mogu kandidati  koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

-        bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,

-        osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

-        osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

3. Osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,

Osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,

Mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,

Mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

 

Trajanje programa: 6 mjeseci

Hrvatski zavoda za zapošljavanje osigurava:

Za osobe iz ciljane skupine 1.:

-          za osobe sa stažem osiguranja: 100% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 4.951,25 kn.

-          za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne plaće u iznosu od 4.250 kn.

Za osobe iz ciljanih skupina 2. i 3.:

-            za osobe sa stažem osiguranja: 50% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.475,625 kn.

-            za osobe bez staža osiguranja: 50% troška minimalne plaće u iznosu od 2.125 kn.

Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

-            trošak mjesečne karte javnog prijevoza,

-            u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Prema Odluci najviši iznos putnog troška koji može biti isplaćen po osobi iznosi 1.400,00 kn mjesečno.

 

Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koja je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

AKTIVNOSTI I POSLOVI KOJI ĆE SE OBAVLJATI U JAVNOM RADU:

-            uređenje turističkih destinacija na području Općine Žakanje (uređenje prilaznih putova do kupališta na rijeci Kupi, održavanje čistoće na kupalištima, održavanje turističke signalizacije-obnova starih oznaka i postavljanje novih),

-            revitalizacija postojećih javnih općinskih površina, parkova, dječjih igrališta, groblja: održavanje cvjetnjaka i drvoreda, pražnjenje spremnika za otpad, održavanje čistoće.

-            zaštita i očuvanje prirode na način da se postave upozorenja- zabrana odlaganja otpada, obnova i revitalizacija pješačkih staza te planinarskih staza i vidikovaca, održavanja čistoće i unutarnjeg reda na novouređenom reciklažnom dvorištu Žakanje.

-            zaštita i očuvanje kulturne baštine: uređenje okoliša oko crkve i kapela.

Osobe zainteresirane za zapošljavanje u Javnim radovima mogu se osobno javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje od 06. travnja do zaključno 16. travnja 2021. godine.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Žakanje.

 NAČELNIK

 Danijel Jurkaš