Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2018. godinu

14.02.2019

Temeljem članka 13. i članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Žakanje objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu

godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2018. godinu

 1.    Javna priznanja Općine Žakanje su:

 - Nagrada Općine Žakanje,

- Plaketa Općine Žakanje i

- Priznanje počasnog građanina Općine Žakanje

Nagrada Općine Žakanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unapređenja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Žakanje.

Plaketa Općine Žakanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti značajne za Općinu Žakanje.

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva. Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području općine Žakanje.

2.    Kriteriji za dodjelu su:

akriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince: 

 - da se radi o pojedincima koji su u 2018. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Općine odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine

- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

b) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:

 - da su u 2018. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Općine, kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine.

3.  Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2018. godinu mogu podnijeti

 - Načelnik

- Fizičke (obrtnici) i pravne osobe sa sjedištem na području općine Žakanje,

- udruge građana sa sjedištem na području općine Žakanje,

- Mjesni odbori s područja općine Žakanje, a putem kojih mogu prijedloge dostavljati sve fizičke osobe s područja općine Žakanje,

4.  Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

a)  za pojedinca:

-    životopis

-    tijek rada i ostvarenih rezultata u 2018. godini

-    temeljito obrazloženje razloga predlaganja

b)    za pravne osobe:

-    osnovne podatke o ustroju i djelatnosti

-    ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2018. godini

-    temeljito obrazloženje razloga predlagatelja

5.  Prijedlozi se dostavljaju:

Općina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje ili

opcina.zakanje1@ka.t-com.hr

Rok za podnošenje prijedloga je 15. ožujka 2019. godine.

6.  Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje, telefon 757-836 i na službenim internetskim stranicama Općine Žakanje (www.opcina-zakanje.hr).

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Bućan