Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Vijesti

Javno savjetovanje o nacrtu Programa potpora gospodarstvu u 2022. godini

24.05.2022

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (KLASA: 310-01/22-01/2, URBROJ: 2133-22-02-22-1, od 24.05.2022. godine) o upućivanju nacrta Programa potpora u gospodarstvu za 2022. godinu objavljuje se

Javno savjetova

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Programa potpora u poljoprivredi za 2022. godinu

24.05.2022

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (KLASA: 320-02/22-01/5, URBROJ: 233-22-02-22-1, od 24.05.2022. godine) o upućivanju nacrta Programa potpora u poljoprivredi za 2022. godinu objavljuje se

JAVNO SAVJETOVA

Saznajte više »


Natječaj za prodaju službenog automobila

24.05.2022

Na temelju Odluke načelnika Općine Žakanje (KLASA: 406-05/22-01/1, URBROJ: 2133-22-02-22-1 od 27.04.2022. godine Povjerenstvo za prodaju službenog vozila objavljuje

NATJEČAJ

ZA PRODAJU SLUŽBENOG AUTOMOBILA

1. PREDMET: prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnije ponude za prodaju osobn

Saznajte više »


Privremeni rezultati upisa u DV Pčelica

20.05.2022

Poštovani roditelji,

sukladno Pravilniku o upisu djece i načinu ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje i Izmjenama i dopunama istog, objavljujemo privremene rezultate upisa djece u programe Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje za pedagošku godinu

Saznajte više »Javni oglas (ponuda) za stjecanje prava vlasništva na zemljištu

05.05.2022

Temeljem članka 30. i članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, 74/14 i 69/17) OPĆINA ŽAKANJE, objavljuje:

JAVNI OGLAS (PONUDU) ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA ZEMLJIŠTU

 1. Pozivaju se vlasnici/suvlasnici na sporazumno rješavanje imov

Saznajte više »


Jednostavna nabava- E-JN-03/22- Opskrba električnom energijom

26.04.2022

Naručitelj Općina Žakanje objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave opskrbe električnom energijom.

Rok za dostavu ponuda je 05.05.2022. godine do 12,00 sati kada moraju biti zaprimljene na adresi naručitelja: OPĆINA ŽAKANJE, ŽAKANJE 58, 47276 ŽAKANJE s nazna

Saznajte više »


Upisi u programe Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje za pedagošku godinu 2022./2023.

26.04.2022

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da su od 2. do 16. svibnja 2022. godine u tijeku upisi u programe Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje za pedagošku 2022./2023. godinu.

Prijave za upis djece tijekom epidemije COVID-19 provode se:

- putem elektronske pošte na e-mai

Saznajte više »