Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Vijesti

Jednostavna nabava-E-JN-05/23- Izgradnja potpornog zida na mjesnom groblju u Pravutini

19.06.2023

Naručitelj Općina Žakanje objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja potpornog zida na mjesnom groblju u Pravutini,  E-JN-05/23

Rok za dostavu ponuda je 30. lipnja 2023. godine do 12,00 sati kada moraju biti zaprimljene na adresi naručitelja: 

  • OPĆINA

Saznajte više »


Upisi u programe Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje u pedagoškoj godini 2023./24.

15.06.2023

Poštovani roditelji / skrbnici,

obavještavamo Vas da su od 15. do 23. lipnja 2023. godine u tijeku upisi u programe Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje za pedagošku 2023./2024. godinu.

Prijave za upis djece podnose se na slijedeći način:

1. redoviti cjelo

Saznajte više »


Obavijest o provođenju e- upisa u Dječji vrtić Pčelica Žakanje za pedagošku godinu 2023./24.

06.06.2023

Poštovani roditelji,

U periodu od  15.lipnja 2023. do 23. lipnja 2023. godine provoditi će se e-Upisi u Dječji vrtić Pčelica Žakanje preko linka https://e-upisi.hr/sukladno korisničkim uputama Upute za roditelje-Upute za korištenje sustava.

 R

Saznajte više »


Jednostavna nabava-E-JN-07/23- Izgradnja autobusnog stajališta u Pravutini

05.06.2023

Naručitelj Općina Žakanje objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Izgradnja autobusnog stajališta u Pravutini,  E-JN-07/23

Rok za dostavu ponuda je 19. lipnja 2023. godine do 12,00 sati kada moraju biti zaprimljene na adresi naručitelja: 

  • OPĆINA

Saznajte više »


Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2023. godini

01.06.2023

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovarnja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, 26/15 i 37/21) i članka 12. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žaka

Saznajte više »


Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Žakanje

25.05.2023

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Žaka

Saznajte više »


Natječaj za prijem na radno mjesto: stručni/a suradnik/ca: pedagog/inja

22.05.2023

Na temelju  članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 59. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje, i Odluke o objavi natječaja za radno mjesto stručnog suradnika/ce- pedagog/inja, Upravno vijeće Dječjeg vrt

Saznajte više »


Poziv za iskaz interesa- Pilot projekta Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

12.05.2023

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godinu (dalje u tekstu: Poziv). Prihva

Saznajte više »