Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Zakoni i ostali propisi

ZAKONI

 

UREDBE

 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19)
 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije L 119/1)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14)
 • Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine“ broj 61/06145/1201/1411/15124/15 i 27/17).
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 92/21, ispravak – 93/21, ispravak 95/21 i 156/22)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)

 

PRAVILNICI

 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/171/20 i 147/20)
 • Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 67/22)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09142/1423/19 i 83/21)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13 i 1/20)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14115/1587/16, 3/18,126/19108/20 i 144/21)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 37/22)
 • Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17128/17106/181/1980/191/20102/22104/22112/22)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  („Narodne novine“ broj  58/16)
 • Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/20)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 42/16 i 77/19)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 15/19)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj  65/17 i 75/20)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 65/17)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 65/17)

 

OSTALI PROPISI

 • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09)