Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Zakoni i ostali propisi

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Općine Žakanje:
Opći dio

 

Izgradnja građevina i prostorno uređenje

 • Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)
 • Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” broj 125/11),
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12)
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02)
 • Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (“Narodne novine” broj 138/04 i 28/06)
 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 21/0957/10126/1048/1181/12 i 68/13)
 • Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10111/10 i 55/12)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99151/03157/0387/0988/1061/1125/12136/12)

 

Energetska učinkovitost

 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (“Narodne novine” broj 152/0855/12 i 101/13)
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (“Narodne novine” broj 81/12,29/13 i 78/13)

 

Zaštita okoliša i prirode

 • Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08 i 67/09)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 38/08)
 • Zakon o zaštiti od buke («Narodne novine» broj 30/09 i 55/13)

 

Komunalno gospodarstvo

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04110/04178/0438/09,79/0949/11 i 144/12)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa («Narodne novine» broj136/06135/1014/11 i 55/12)
 • Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/1122/13 i 54/13)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/0848/1074/11 i 80/13)
 • Zakon o grobljima («Narodne novine» broj 19/98 i 50/12)
 • Pravilnik o grobljima («Narodne novine» broj 99/02)
 • Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/0637/13 i 125/13)
 • Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 153/09 i 130/11)
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09 i 56/13)

 

Upravljanje nekretninama

 • Zakon o zemljišnim knjigama (“Narodne novine” broj 91/96114/01100/04107/07152/0855/13 i 60/13)
 • Zakon o izvlaštenju (“Narodne novine” broj 9/9435/94114/0179/0645/11 i 34/12)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11)
 • Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 94/13)
 • Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)

 

Financije

 • Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12)
 • Zakon o izvršavanju državnog proračuna (“Narodne novine” broj 139/1253/13 i 148/14)
 • Zakon o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 70/9348/95105/9944/0149/03 – pročišćeni tekst i 177/04)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 139/10 i 19/14)
 • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (“Narodne novine” broj 141/06)
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 147/0818/1178/12136/1273/13 i 26/15)
 • Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04)
 • Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12 i 93/14)
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 91/10 i 112/12)
 • Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 71/15)
 • Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13)
 • Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 78/15 i 134/15)
 • Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/0495/0557/06146/0880/1022/12148/13 i 143/14)
 • Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 177/0473/0880/10114/1122/12144/12125/13148/13 i 143/14)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14)
 • Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15
 • Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (“Narodne novine” broj 9/09 )
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 3/1593/15 i 135/15)