Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Žakanje

07.11.2017

Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Žakanje. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Žakanje koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području općine Žakanje.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu predložiti, pod uvjetom da imaju sjedište na području Općine Žakanje, udruge koje rade s mladima i za mlade, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva, odnosno do 22.studenog 2017. godine, u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje, Žakanje 58, Žakanje u zatvorenoj omotnici s navedenim nazivom i adresom predlagatelja, te naznakom "Javni poziv- Savjet mladih" u pisanom obliku i obvezno sadrže:
  1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,
  2. podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, OIB, prebivalište ili boravište, status - učenik, student, zaposlenik, e-adresa),
  3. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature (obrazac objavljen na www.opcina-zakanje.hr ),
  4. obrazloženje prijedloga.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Kandidature se podnose na obrascu objavljenom na web stranici Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr .

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Žakanje

Obrazac za podnošenje kandidature

Izjava o prihvaćanju kandidature