Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2023. godinu

19.03.2024

Temeljem članka 30. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 01/21) Općinsko vijeće Općine Žakanje objavljuje

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2023. godinuJavna priznanja Općine Žakanje su:

 1. Nagrada Općine Žakanje,
 2. Plaketa Općine Žakanje i
 3. Priznanje počasnog građanina Općine Žakanje

Nagrada Općine Žakanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unapređenja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Žakanje.

Plaketa Općine Žakanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti značajne za Općinu Žakanje.

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva. Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području općine Žakanje.

Kriteriji za dodjelu su:

kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:

 • da se radi o pojedincima koji su u 2023. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Općine odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine
 • da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:

 • da su u 2023. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Općine, kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine.

Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2023. godinu mogu podnijeti:

 • Načelnik
 • Fizičke (obrtnici) i pravne osobe sa sjedištem na području općine Žakanje,
 • udruge građana sa sjedištem na području općine Žakanje,
 • Mjesni odbori s područja općine Žakanje, a putem kojih mogu prijedloge dostavljati sve fizičke osobe s područja općine Žakanje,

Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

 • za pojedinca:
 1. životopis
 2. tijek rada i ostvarenih rezultata u 2023. godini
 3. temeljito obrazloženje razloga predlaganja
 • za pravne osobe:
 1. osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
 2. ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2023. godini
 3. temeljito obrazloženje razloga predlagatelja

Prijedlozi se dostavljaju:

Općina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje ili

opcina.zakanje1@ka.t-com.hr

Rok za podnošenje prijedloga je 04.04.2024. godine.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje, telefon 757-836 i na službenim internetskim stranicama Općine Žakanje (www.opcina-zakanje.hr).