Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2023. godinu

24.10.2023

 Temeljem članka 8. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2023. godinu, sukladno Programu potpora poljoprivredi u 2023. godini (Službeni glasnik Općine Žakanje, 07/23) (u nastavku: Program potpora), Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI ZA 2023. GODINU


Datum objave javnog poziva: 25. listopada 2023.

Rok za podnošenje prijava: 01. prosinca 2023.


Prijave na ovaj Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom ili dostavljene osobno neće se uzimati u obzir!

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Svi koji su se već prijavljivali na natječaje putem SOM Natječaj aplikacije (npr. natječaji Karlovačke županije, Općine Žakanje i sl.) ne moraju raditi novu registraciju jer su im pristupni podaci i dalje važeći.

Tehnička podrška vezano za e-prijave: podrska@som-system.com

INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

Pitanja vezano za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: natjecaji@opcina-zakanje.hr  ili na telefon 047/757-836.


Temeljem Javnog poziva zahtjevi se mogu podnijeti za slijedeće mjere:

 1. Mjera 1: Potpore za uzgoj rasplodnih junica
 2. Mjera 2: Potpore za premije osiguranja
 3. Mjera 3: Potpore za umjetno osjemenjivanje krava i krmača
 4. Mjera 4: Potpore za pčelarstvo
 5. Mjera 5: Potpore za izgradnju/ rekonstrukciju/ opremanje višegodišnjih nasada
 6. Mjera 6: Potpore za izgradnju/ rekonstrukciju/ opremanje gospodarskih objekata
 7. Mjera 7: Potpore za nabavu poljoprivredne mehanizacije
 8. Mjera 8: Potpore za tov junadi
 9. Mjera 9: Potpore za izradu sjenaže i silaže
 10. Mjera 10: Potpore za uzgoj ovaca i koza
 11. Mjera 11: Potpore za analizu tla
 12. Mjera 12: Potpore za stručni nadzor u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
 13. Mjera 13: Potpore za izradu projektne dokumentacije
 14. Mjera 14: Potpore za okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta