Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Obavijest o ponovnoj objavi natječaja za zapošljavanje gerontodomaćina/gerontodomaćice u okviru projekta

21.03.2023

Obavještavamo Vas da je Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj objavilo ponovljeni natječaj za zapošljavanjem gerontodomaćina/gerontodomaćice. 

 


 

GERONTODOMAĆIN/GERONTODOMAĆICA

Radno mjesto

Mjesto rada: OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi, mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 21.3.2023.

Natječaj vrijedi do: 14.4.2023.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Ostale informacije: Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda ufinancijskom razdoblju 2014. -2020. UP.02.1.1.16.0167. ''Zaželi i pokreni se'' Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križaOzalj raspisuje

Oglas

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ''Zaželi i pokreni se''.

U sklopu projekta ''Zaželi i pokreni se'' predviđeno je zapošljavanje žena ciljanih skupina temeljem projekta Zaželi – programzapošljavanja žena – faza III.

GDCK Ozalj predviđa zapošljavanje 10 žena koje moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su:

Punoljetnost

najviše završena srednja škola

prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

Prednost pri zapošljavanju daje se pripadnicama ranjivih skupina iz natječaja projekta: žene starije od 50 godina, osobe sinvaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) iudomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadniceromske nacionalne manjine, beskućnice, pripadnice ostalih ranjivih skupina.

Pripadnice ranjivih skupina sukladno kategorijama dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:

Žene od 50 godina i više

osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatskiregistar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja

uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ilipotvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnikusluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika

potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjiveskupine

Opis poslova:

 • Pomoć u kući
 • Dostava namirnica
 • Pomoć u higijeni
 • Cijepanje i nošenje drva
 • Čišćenje snijega
 • Pomoć u održavanju čistoće stambenih prostora krajnjih korisnika
 • Pomoć u posredovanju pri ostvarivanju različitih prava
 • Pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • Ostali kućanski poslovi po potrebi krajnjeg korisnika

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • Zamolbu za posao
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o državljanstvu – domovnica
 • Dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (preslika svjedodžbe)
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja potvrde mora bitinakon objave natječaja)
 • Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) – izdaje – Hrvatski zavod za mirovinskoosiguranje (HZMO)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ukoliko se prijavljuje žena pripadnica navedene skupine)

Prijave na oglas podnos se u okviru natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križaOzalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj s naznakom ''Prijava na oglas za projekt – Zaželi i pokreni se''.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ

Kontakt:

osobni dolazak: KURILOVAC 1, 47280 OZALJ

pisana zamolba: Kurilovac 1, 47280 Ozalj