Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

31.08.2023

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Odluke Općinskog načelnika Općine Žakanje (KLASA: 013-02/23-01/1, URBROJ: 2133-22-02-23-1, od 16. kolovoza 2023. godine) o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem i upućivanju u postupak javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŽAKANJE
SA SMANJENIM SADRŽAJEM

 

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana), koja će se održati u trajanju od 15 dana u razdoblju od  05. do 20. rujna 2023. godine.
Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te obrazloženja i sažetka za javnost.
Prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana biti će izložen na javnom uvidu tijekom trajanja javne rasprave na slijedećim mjestima: 
  • U prostorijama Općine Žakanje, na adresi Žakanje 58, 47 276 Žakanje, svakim radnim danom od 8 do 14 sati.
  • Na oglasnoj ploči Općine Žakanje
  • Na mrežnim stranicama Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr
  • U informacijskom sustavu
Nositelj izrade i izrađivač IV. Izmjena i dopuna Plana održat će javno izlaganje dana  11. rujna 2023. godine s početkom u 11  sati u vijećnici Općine Žakanje, Žakanje 58, Žakanje.
Sudionici u javnoj raspravi mogu sudjelovati na način da:
  • Imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana
  • Postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • Daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • Upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi na adresu Općina Žakanje, Jedinstveni upravni odjel, Žakanje 58, 47276 Žakanje ili na e-mail adresu: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr.
Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno od kojeg su zatraženi zahtjevi za izradu IV. Izmjena i dopuna Plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na IV. Izmjene i dopune Plana, a sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju.
Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana je 20. rujna 2023. godine
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u navedenom roku, kao i one koje nisu čitko napisane te bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Ova obavijest objaviti će se u dnevnom tisku te na mrežnim stanicama Općine Žakanje i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.