Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu

08.08.2023

Započinje realizacija projekta pod nazivom „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu u gospodarskoj jedinici „JUROVO-GRIČE“ koja se nalazi unutar gospodarske jedinice „STRAŽNJI VRH“ kojom gospodari javni šumoposjednik te unutar gospodarske jedinice „JUROVO-GRIČE“ kojom gospodare privatni šumoposjednici, 

Projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020, Mjera 04, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“, te iznos potpore iznosi 371.533,70 eura  /  2.799.320,66 kn. 

Unutar gospodarskih jedinica koje su predmet ovog ulaganja, utvrđen je nedostatak šumskih cesta za potrebe učinkovitog, integralnog i održivog gospodarenja šumama. Naime, rekonstrukcijom postojećih traktorskih puteva u šumske ceste osiguravamo održivo i učinkovito  gospodarenje šumama i šumskim zemljištem kao i protupožarnu  zaštitu šuma na području šumskog kompleksa.

Cilj ulaganja u rekonstrukciju šumskih prometnica je prvenstveno zaštita šuma od biotskih i abiotskih čimbenika te direktno unaprjeđenje održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima.

Planirani obuhvat i područje zahvata ulaganja u rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu ukupne duljine 4,16 km u gospodarskoj jedinici „JUROVO-GRIČE“ nalazi se na prostoru katastarske općine Žakanje, katastarske ispostave Ozalj, katastarskog ureda Karlovac, Karlovačka županija.

POPIS KATASTARSKIH ČESTICA NA KOJIMA SE PLANIRA IZVODITI ZAHVAT:

Katastarska općina Žakanje:

Postojeći traktorski put: k.č. br. 2837, 1471/2, 1470/2, 1470/1, 1465/2, 1461, 1460, 1459/2, 1459/1, 2850/2, 1440, 1433, 1439/1, 1439/3, 1457, 1427/2, 1408, 2852, 2853, 2857.

Pri rekonstrukciji puta postoji mogućnost da se isti, zbog zadovoljavanja minimalnih tehničkih uvjeta za šumske ceste, minimalno proširi na dijelove pojedinih susjednih čestica: k.č. br. 1465/1, 1456/3, 1393, 1383/7, 1427/1, 1410/2, 1410/1, 1409, 1412/1, 1375/2, 1379/19, 1379/16, 1379/1, 1379/2, 1379/4, 1379/5, 1379/6, 1379/7, 1379/8, 1379/9, 1379/10, 1379/11, 1379/13, 1379/14, 1379/15, 1379/16, 1412/2, 1391, 1392, 1382/29, 1382/28, 1378/14, 1378/15, 1378/16, 1378/17, 1382/25, 1382/31, 1382/9, 1382/24, 1378/20, 1378/21, 1378/22, 1378/23, 1378/26, 1378/27, 1378/28, 1378/29, 1378/33, 1378/34, 1378/35, 1378/36, 1438/16, 1439/4, 1441/1, 1383/3, 1378/1, 1378/37, 1375/11, 1375/10, 1375/9, 1375/8, 1375/7, 1375/6, 1375/13, 1428/3, 1432, 1430, 1429/2, 1429/1, 1458, 1378/2, 1375/4, 1431/3, 1428/1, 1378/38, 1406, 1401/3, 1401/2, 1383/1, 1383/2, 1383/11, 1447, 1407, 1401/1, 1382/8, 1382/11, 1382/1, 1382/10, 1382/4, 1382/12, 1380/3, 1380/2, 1375/1, 1378/58, 2836, 2851, 1382/30, 1411/2, 1438/2, 1439/2, 1383/4, 1378/18, 1378/19, 1378/67, 1378/68, 1378/25, 1378/30, 1378/31, 1378/32.

Radovi koji će se izvoditi prilikom provođenja zahvata

  1. Uklanjanje vegetacije na trasi šumske ceste u širini od 6 metara (3 metra sa svake strane u odnosu na centralnu os ceste).
  2. Izgradnja donjeg ustroja šumske ceste - izrada donjeg stroja izvodit će se građevinskim strojevima: bagerom opremljenim korpom i hidrauličnim čekićem, dozerom (buldozer ili angldozer) i grejderom. Uklanjanje površinskog sloja vršit će se pomoću dozera. Uklonjeni materijal će se odvesti s lokacije i sigurno deponirati. Ukoliko lokalni materijal na trasi ne zadovoljava propisanim zahtjevima nosivosti tla, u tijelo ceste (posteljicu) ugradit će se potrebna količina krupnijeg drobljenog kamenog materijala, ili na takvim mjestima će se provesti postupak mehaničke stabilizacije i poboljšanja nosivosti temeljnog tla. Planum će se dobro uvaljati kako bi mogao preuzeti opterećenja koja se prenose preko kolničke konstrukcije.
  3. Izgradnja gornjeg ustroja šumske ceste - izgradnja gornjeg stroja tipa „McAdam“ izvodit će se usitnjavanjem postojećeg materijala na trasi (kamena) ili u slučaju nedostatne količine navoženjem drobljenog kamenog materijala debljine 35 (30+5) cm. Dobava i dovoz materijala vršit će se iz obližnjeg kamenoloma. Nakon dovoza materijala, usitnjeni kamen će se fino isplanirati i uvaljati kako bi se osigurala povezanost agregata te njegova nosivost.
  4. Izgradnja mimolaznica – izgradnja mimoilaznica svakih 300 do 500 metara na trasi šumske ceste koje će se izvesti na najpogodnijim mjestima, a služe za mimoilazak vozila u periodima intenzivnijeg prometa. Neophodne su obzirom da se, s ciljem ekonomske isplativosti i maksimalne ekološke prihvatljivosti, šumska cesta projektira i izvodi s jednim prometnim trakom.

Svi prethodno navedeni radovi izvodit će se u skladu s tehničkim uvjetima za gradnju šumskih cesta (Šikić i dr. 1989) te prema prilozima Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora ulaganjima u infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ („Narodne novine“, broj 106/15, 65/17, 77/17 i 84/18).