Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Upute za prijavu štete od elementarne nepogode-tuče

26.07.2023

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin je na temelju zahtjeva Općinskog načelnika Danijela Jurkaša proglasila za područje općine Žakanje prirodnu nepogodu „Tuču“ koja je zahvatila područje općine Žakanje 19.07.2023. godine te je nastala velika materijalna šteta na građevinama, poljoprivredi i javnoj infrastrukturi.

Prijava štete od prirodne nepogodne uzrokovane tučom podnosi se na Obrascu PN (Obrazac u prilogu) u roku od osam dana od dana proglašenja prirodne nepogode, odnosno do 03. kolovoza 2023. godine:

- osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje, Žakanje 58, Žakanje
- elektronski na adresu e-pošte: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr   

 

Prijavitelji štete na objektima uz obrazac PN dostavljaju i slijedeću dokumentaciju:

  1. Podatke o računu (IBAN),
  2. Posjedovni list ili izvadak iz zemljišne knjige (neslužbena isprava)
  3. Fotografije oštećenja objekata za koje prijavljuju štetu
  4. Popunjenu i potpisanu Izjavu da nije osigurana imovina za koju se prijavljuje šteta (Obrazac u prilogu)
  5. Popunjeni i potpisani obrazac privole o korištenju vaših osobnih podataka (Obrazac u prilogu)

Prijavitelje štete na objektima, molimo da u polju „Opis imovine na kojoj je nastala šteta“ navedu radi li se o stambenom ili gospodarskom objektu.

Prijavitelji štete na poljoprivrednim površinama uz obrazac PN dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

  1. Podatke o računu (IBAN)
  2. Zahtjev za potporu u poljoprivredi za 2023. godinu (Agronet)
  3. Popunjenu i potpisanu Izjavu da nije osigurana imovina za koju se prijavljuje šteta (Obrazac u prilogu)
  4. Popunjeni i potpisani obrazac privole o korištenju vaših osobnih podataka (Obrazac u prilogu)

Obveza prijavitelja štete u poljoprivredi je da u obrascu PN u podacima naziva „Broj ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta/broj katastarske čestice“  obvezno unesu sve ID brojeve iz Zahtjeva za potporu u poljoprivredi za 2023. godinu i katastarsku česticu za ID za koje podnose prijavu za štetu.

Svi prijavitelji štete u Općinu Žakanje podnose u potpunosti popunjen Obrazac PN sa traženom dokumentacijom. Nepopunjene ili nepotpune obrasce neće biti moguće obraditi i unijeti u Registar šteta.

Temeljem Članka 20. Stavak 4. Točka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN 16/2019 od 15. veljače 2019. godine sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete na imovini koja je osigurana.


Obrazac_PN

Obrazac_Privola

Obrazac_Izjava da nije osigurana imovina za koju se prijavljuje šteta

Odluka o proglašenju prirodne nepogode- tuča za područje Općine Ribnik i Žakanje