Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Jednostavna nabava-E-JN-08/23- Nabava školskog pribora za učenike OŠ Žakanje

21.07.2023

Naručitelj Općina Žakanje objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Nabava školskog pribora za učenike OŠ Žakanje.

Ponude se dostavljaju najkasnije do roka za dostavu ponuda:

1. u zatvorenoj omotnici s naznačenim nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Žakanje

Žakanje 58

47 276 Žakanje

s naznakom: „Ponuda školskog pribora za učenike OŠ Žakanje“

2. elektronički na adresu elektroničke pošte: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr  s naznakom u predmetu e-poruke „Ponuda školskog pribora za učenike OŠ Žakanje“

Rok za dostavu ponuda je 28. srpnja 2023. godine u 12,00 sati kada moraju ponude biti zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu bez obzira na način dostave.
03.08.2023.