Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Obilježavanje Dana civilne zaštite

01.03.2023

Radi unapređenja zaštite i sigurnosti ljudi i materijalnih dobara širom svijeta, u slučaju nesreća ili katastrofa, a temeljem međunarodnog ugovora, koji je stupio na snagu 1. ožujka 1972. godine, osnovana je Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu.

U sjećanje na taj dan, 1. ožujka proglašen je svjetskim Danom civilne zaštite. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 21. siječnja 1992. godine, taj dan proglašen je i nacionalnim Danom civilne zaštite Republike Hrvatske.

Civilna zaštita kako u svijetu tako i kod nas je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave zbog zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša. Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi, poput:

-       obrane od poplava i nesreća na akumulacijskim branama,

-       zaštite i spašavanja u slučaju potresa i drugih prirodnih nesreća,

-       opasnosti i nesreća u tehničko – tehnološkom procesu proizvodnje ili prometu opasnim tvarima,

-       nuklearnim i radiološkim nesrećama,

-       epidemioloških i sanitarnim ugrozama.

Tijekom proteklog razdoblja Ravnateljstvo CZ poduzelo je niz mjera i aktivnosti kao što su:

-          raseljenim osobama iz Ukrajine omogućili smo što bolji prihvat,  zbrinjavanje i potpunu integraciju u društvo;

-          Republika Hrvatska je među prvim zemljama ponudila pomoć šaljući modul za urbano traganje i spašavanje Državne intervencijske postrojbe Ravnateljstva civilne zaštite, u Tursku;

-          preostalih 6 županija biti će razminirane do ožujka 2026. godine;

-          laboratorij za eksplozivne atmosfere izabran je među 6 najboljih u svijetu;

-          permanentno se radi na podizanju svijesti o smanjenju rizika od katastrofa, razvijanju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama, opremanju i osposobljavanju operativnih snaga, uspostave helikopterske potpore sustavu civilne zaštite.

Sve aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite usmjerene su ka jednom cilju, a to je: Hrvatska- sigurna zemlja.

 

                                                                                Ministarstvo unutarnjih poslova

                                                                                   Ravnateljstvo civilne zaštite

                                                                                 Služba civilne zaštite Karlovac