Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Žakanje

02.11.2022

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Žakanje (KLASA: 024-02/22-01/1, URBROJ: 2133-22-02-22-3 od 03.10.2022.) raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Žakanje


Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Žakanje

Prilog 1. Obrazac za podnošenje ponude


Ponude se predaju osobno ili poštom u zapečaćenom omotu s naznakom – «JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Žakanje - NE OTVARATI», na adresu Općina Žakanje, Žakanje 58, 47 276 Žakanje, a moraju biti na navedenoj adresi zaprimljene najkasnije do 11.11.2022. godine do 12,00 sati.


Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 07,00-15,00 sati, na telefon 047/757-836 ili na adresi Općina Žakanje, Žakanje 58, 47 276 Žakanje. 


REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA:

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude