Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Natječaj za prodaju službenog automobila

24.05.2022

Na temelju Odluke načelnika Općine Žakanje (KLASA: 406-05/22-01/1, URBROJ: 2133-22-02-22-1 od 27.04.2022. godine Povjerenstvo za prodaju službenog vozila objavljuje

NATJEČAJ

ZA PRODAJU SLUŽBENOG AUTOMOBILA

1. PREDMET: prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnije ponude za prodaju osobnog automobila, marke: Škoda, tip: Fabia, model: Junior 1.2. eko, broj šasije: TMBPW16Y744041370, godina proizvodnje: 2004., prijeđeni kilometri: 195.100 km, neregistrirano, odjavljen dana 26.04.2022. godine, u vlasništvu Općine Žakanje.

2. PRODAVATELJ: Općina Žakanje (OIB: 22280655264)

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA AUTOMOBILA: 5.000,00 kn

4. UVJETI PRODAJE: Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene na IBAN Općine Žakanje broj HR15 2400 0081 8530 0000 2, model plaćanja HR68, u pozivu na broj odobrenja 7706-OIB, s opisom plaćanja „jamčevina za natječaj“.

Izabranom ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene, dok se ostalim ponuditeljima ista vraća u nominalnom iznosu po okončanju postupka.

Zainteresirani ponuditelji mogu predmetni automobil razgledati svakog radnog dana u roku za podnošenje ponuda, uz prethodnu najavu prodavatelju (047/757-836).

Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“ te se isključuje svaka mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

Ako ponuditelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odustane od kupnje, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a predmet prodaje bit će ponuđen sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je cijena, ponuditelj će o odabiru biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Kupac koji zaključi kupoprodajni ugovor za predmetni automobil dužan je prije njegovog preuzimanja  u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu te snosi sve troškove prijenosa vlasništva.

5. SADRŽAJ PONUDE: Ponuda mora sadržavati:

naziv i točnu adresu ponuditelja,

- OIB,

- izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu za pravne osobe, odnosno presliku osobne iskaznice za fizičku osobu;

- iznos ponude;

- dokaz o uplaćenoj jamčevini

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: Natječaj je objavljen na službenim internet stranicama Općine Žakanje dana 24.05.2022. godine.

Rok za dostavu ponude je osam dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju poštom preporučeno ili osobnom dostavom na adresu prodavatelja s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU AUTOMOBILA“.

7. Prodavatelj zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poništi natječaj ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije njihova konačnog prihvaćanja. Otvaranje ponuda nije javno i obavlja se na sjednici Povjerenstva za prodaju službenog vozila. 


Natječaj za prodaju službenog automobila

Odluka o prodaji službenog automobila

POVJERENSTVO ZA PRODAJU

 SLUŽBENOG AUTOMOBILA