Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima i studentima s područja općine Žakanje za školsku/ akademsku godinu 2021./22.

30.09.2021

Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 04/18) Povjerenstvo za dodjelu stipendija dana 01.10.2021. godine objavljuje
Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima i studentima s područja Općine Žakanje za školsku/akademsku godinu 2021./2022.g.
1. Za školsku/akademsku godinu 2021./2022. dodijelit će se:
-  4 stipendije za učenike srednjih škola temeljem općeg uspjeha u visini od 400 kuna mjesečno,
-  1 stipendija za učenike srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja u visini od 400 kuna mjesečno,
-  3 stipendije za studente temeljem općeg uspjeha u visini od 700 kuna mjesečno,
-   2 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u visini od 700 kuna mjesečno.
2. Pravo na stipendiju iz točke I. ovog Natječaja mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- Redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom (prosjek) u prethodnom razredu 4,00,
- Redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom (prosjek) u prethodnom razredu 3,00, a koji se školuju za deficitarna zanimanja,
- Redoviti studenti najmanje druge godine studija, s prosjekom ocjena u prethodnoj godini 3,50,
- Redoviti studenti najmanje druge godine studija s prosjekom ocjena u prethodnoj godini 3,00, a koji se školuju za deficitarna zanimanja,
- Učenici nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina,
- učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta (ministarstvo, županija i sl.).
3. Deficitarna zanimanja: utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021. kako slijedi:
1. Trogodišnji srednjoškolski: Zidar/zidarica, Tesar/tesarica, Bravar/bravarica, Limar/limarica, Krovopokrivač/krovopokrivačica, Armirač/armiračica, Alatničar/alatničarka, Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima / rukovateljica samohodnim, građevinskim strojevima, Šivač/šivačica, Mesar/mesarica, Vodoinstalater/vodoinstalaterka, Instalater grijanja i klimatizacije /instalaterka grijanja i klimatizacije, Elektroinstalater/elektroinstalaterka, Tokar/tokarica, Soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica, Fasader/fasaderka, Konobar/konobarica, Klesar/klesarica, Tapetar/tapetarka
2. Četverogodišnji srednjoškolski: -
3. Stručni studij: Građevinarstvo, Informatika, Strojarstvo
4. Sveučilišni studij: Medicina, Informatika, Građevinarstvo, Strojarstvo, Farmacija, Logopedija, Matematika, smjer: nastavnički, Fizika, smjer: nastavnički, Njemački jezik i književnost, smjer: nastavnički, Biologija i kemija, smjer: nastavnički, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Računarstvo, Rehabilitacija
4. Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I ovog natječaja:
- opći uspjeh,
- deficitarnost zanimanja,
- natjecanja,
- materijalni, socijalni i zdravstveni status,
- sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu.
 5. Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti sljedeće dokumente:
1. potvrdu o prebivalištu učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju (ne starija od 6 mjeseci, izdaje Policijska uprava u mjestu prebivališta ili ispis iz sustava e-Građani)
2. potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
3. svjedodžba (preslika) prethodnog razreda, a studenti ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija (2020./2021.),
4. ostala dokumentacija ukoliko je posjedujete, a po kojoj učenici/studenti ostvaruju bodove:
NATJECANJA:
 1. Dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini 2020./2021. (službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja, a koja su propisana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje)  i ostale dokaze vezane za kriterije bodovanja,
MATERIJALNI STATUS:
 1. Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac je moguće preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na Internet stranici Općine Žakanje, www.opcina-zakanje.hr),
 2. Osobne iskaznice (preslike) svih članova zajedničkog domaćinstva,
 3. Potvrda porezne uprave o ostvarenim prihodima svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva (izdaje Porezna uprava ili ispis iz sustava e-Građani), ili potpisan obrazac suglasnosti Općini Žakanje da može od Porezne uprave zatražiti podatke o prihodima svih punoljetnih članova domaćinstva (obrazac je moguće preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na Internet stranici Općine Žakanje, www.opcina-zakanje.hr ).
 SOCIJALNI SATUS:
 - Potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja RH za smrtno stradale, zatočene ili nestale hrvatske branitelje
- Potvrda o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu,
- Osobne iskaznice (preslike) brata/sestre
- Potvrda od nadležnog državnog tijela o sudjelovanju u Domovinskom ratu,
- Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija,
- Odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava)
ZDRAVSTVENI STATUS:
 - Rješenje o utvrđivanju invaliditeta
SUDJELOVANJE U DOMOVINSKOM RATU:
 -Potvrda Ministarstva obrane RH odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH.
5. Privola temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka EU (2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” broj 42/2018)- obrazac je moguće preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na Internet stranici Općine Žakanje, www.opcina-zakanje.hr ),
Učenik srednje škole koji ostvari pravo na korištenje stipendije za školsku godinu 2021./2022., dužan je na uvid donijeti original svjedodžbu prethodnog razreda.
6. Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje ili na Internet stranicama Općine Žakanje, www.opcina-zakanje.hr  
7. Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 15. listopada 2021. godine. i dostavlja se na adresu:
OPĆINA ŽAKANJE, Povjerenstvo za dodjelu stipendija,
 Žakanje 58, 47276 Žakanje
 s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“.
8. Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo za stipendije objavit će na oglasnoj ploči Općine Žakanje, Žakanje 58 u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave i na Internet stranici Općine Žakanje.
9. Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom koji se s kandidatima potpisuju za razdoblje: učenici od 1. rujna 2021. do 30. lipnja 2022., a studenti od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022.
10. Podnositelj može na natječaj za stipendije podnijeti samo jedan zahtjev.
PRIJAVA S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM NEĆE BITI RAZMATRANA.

OBRASCI:
Zahtjev za dodjelu stipendija učenicima i studentima-2021/22.
Suglasnost
Privola
Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva


Informativni izračun bodova: Obrazac za bodovanje zahtjeva za stipendiju

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Općine Žakanje za školsku/akademsku godinu 2021./22.
Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2021./22.
Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./22.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2021./22.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje žalbenog postupka dodjele stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./22.