Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Donji Bukovac Žakanjski- Bubnjarački Brod- E-MV-01/21

24.03.2021

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Općina Žakanje, prije pokretanja postupka javne nabave radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Donji Bukovac Žakanjski- Bubnjarački Brod, E-MV- 01/21, provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Općina Žakanje, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 29. ožujka 2021. godine.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Donji Bukovac Žakanjski- Bubnjarački Brod, uputite preko sustava EOJN RH (Prethodna savjetovanja).

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Općina Žakanje će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), a prije objave nadmetanja u EOJN RH.

Dokumentacija o nabavi

ESPD

Troškovnik

Tehnički opis i nacrti

 


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima