Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

14.02.2019

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Općine Žakanje“, broj 02/18), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/18) i Zaključka načelnika Općine Žakanje, Klasa: 350-02/18-01/3, Urbroj: 2133/18-03-18-52, od 13. veljače 2019. godine, objavljuje se

PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje
sa smanjenim sadržajem

  1. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem (dalje: prijedlog izmjena i dopuna Plana) započinje 22.02.2019. i završava 11.03.2019. godine.
  2. II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje izrađuju se i donose zbog ciljeva navedenih u Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“ broj 02/18) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/18) .
  3. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe, osiguran je u Vijećnici Općine Žakanje, Žakanje 58, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati te na službenoj web stranici Općine Žakanje  https://www.opcina-zakanje.hr/.
  4. Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana održat će se dana 28.02.2019. godine u Vijećnici Općine Žakanje s početkom u 12,00 sati.
  5. Pisana očitovanja (primjedbe, prijedlozi, mišljenja) na izmijenjeni Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni i izloženi na javnoj raspravi i to:
  • u pisanom obliku predati u pisarnici Općine Žakanje ili dostaviti poštom na adresu: Općina Žakanje, Žakanje 58, 47 276 Žakanje,
  • upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida u Vijećnici Općine Žakanje i
  • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/18-01/3
URBROJ: 2133/18-03-18-53
Žakanje, 14. veljače 2019.

 OPĆINA ŽAKANJE

Prijedlog II.izmjena i dopuna PPUO_ponovljena javna rasprava


Izvješće o provedenoj ponovljenoj javnoj raspravi