Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Općine Žakanje za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

25.09.2018

Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 04/18) Povjerenstvo za dodjelu stipendija dana 25. rujna 2018. godine objavljuje
 N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima
s područja Općine Žakanje za školsku/akademsku godinu 2018./2019.g.
 
 I. Za školsku/akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se:
-  2 stipendije za učenike srednjih škola temeljem općeg uspjeha u visini od 400 kuna mjesečno,
-  3 stipendije za učenike srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja u visini od 400 kuna mjesečno,
-   2 stipendije za studente temeljem općeg uspjeha u visini od 700 kuna mjesečno,
-   3 stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u visini od 700 kuna mjesečno.

 

II. Pravo na stipendiju iz točke I. ovog Natječaja mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- Redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom (prosjek) u prethodnom razredu 4,00,
- Redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole s postignutim općim uspjehom (prosjek) u prethodnom razredu 3,00, a koji se školuju za deficitarna zanimanja,
- Redoviti studenti najmanje druge godine studija, s prosjekom ocjena u prethodnoj godini 3,50,
- Redoviti studenti najmanje druge godine studija s prosjekom ocjena u prethodnoj godini 3,00, a koji se školuju za deficitarna zanimanja,
- Učenici nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina,
- Učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta (ministarstvo, županija i sl.).

 

III. Deficitarna zanimanja: utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019. kako slijedi:
- Za trogodišnji srednjoškolski obrazovni program: zidar, tesar, bravar, fasader, armirač, krovopokrivač, elektroinstalater, mesar, rukovoditelj samohodnim građevinskim strojevima, tokar, limar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, soboslikar, stolar, autolimar, strojobravar, klesar, alatničar, elektromehaničar, autolakirer, keramičar-oblagač, staklar, pekar, konobar, kuhar.
- Za četverogodišnji srednjoškolski obrazovni program: farmaceutski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar.
- Za stručni studij: građevinarstvo, informatika.
- Za sveučilišni studij: medicina, strojarstvo, elektrotehnika, računarstvo, građevinarstvo, informatika, matematika, farmacija, fizika, kemija, biologija, logopedija, rehabilitacija, njemački jezik.

 

IV. Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I ovog natječaja:
- opći uspjeh,
- deficitarnost zanimanja,
- natjecanja,
- materijalni, socijalni i zdravstveni status,
- sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu.

 

V. Podnositelji zahtjeva dužni su uz Zahtjev priložiti sljedeće dokumente:

 - potvrdu o prebivalištu učenika ili studenta koji se javlja za stipendiju

 - rodni list učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju (preslika),

 - domovnicu učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju (preslika),

 - potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,

- svjedodžba (preslika) prethodnog razreda, a studenti ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija (2017./2018.),

 
- ostala dokumentacija ukoliko je posjedujete, a po kojoj učenici/studenti ostvaruju bodove:
- Dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini 2017./2018. (službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja, a koja su propisana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje)  i ostale dokaze vezane za kriterije bodovanja,
- Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranici Općine Žakanje, www.opcina-zakanje.hr), osobne iskaznice svih članova zajedničkog domaćinstva (preslike),
- Osobne iskaznice (preslike) svih članova zajedničkog domaćinstva,
- Potvrda o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu,
- Potvrda od nadležnog državnog tijela o sudjelovanju u Domovinskom ratu,
- Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija,
- Odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava)
- ostalu dokumentaciju koju zatraži Povjerenstvo, sukladno Pravilniku.
 
Učenik srednje škole koji ostvari pravo na korištenje stipendije za školsku godinu 2018./2019., dužan je na uvid donijeti original svjedodžbu prethodnog razreda.

 

VI. Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje ili na Internet stranicama Općine Žakanje, www.opcina-zakanje.hr  

VII. Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 12. listopada 2018. godine. i dostavlja se na adresu:

OPĆINA ŽAKANJE, Povjerenstvo za dodjelu stipendija,
Žakanje 58, 47276 Žakanje
s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“.

VIII. Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo za stipendije objavit će na oglasnoj ploči Općine Žakanje, Žakanje 58 u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave i na Internet stranici Općine Žakanje.

IX. Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom koji se s kandidatima potpisuju za razdoblje: učenici od 1. rujna 2018. do 30. lipnja 2019., a studenti od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2018.

X. Podnositelj može na natječaj za stipendije podnijeti samo jedan zahtjev.

 
NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA.


Obrasci

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Odluka o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Općine Žakanje za školsku/akademsku godinu 2018./2019.