Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

PROSTORNI PLAN-JAVNA RASPRAVA

03.12.2014

Na temelju članka 94. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13), Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem (Službeni glasnik Općine Žakanje, broj 02/14) i Zaključka načelnika Općine Žakanje, (Klasa 350-02/14-01/1, Urbroj: 2133/18-03-14-4, od 28. studenog 2014. godine), objavljuje se

 

JAVAN RASPRAVA

o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana Uređenja Općine Žakanje

sa smanjenim sadržajem

 

1. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem (dalje: prijedlog izmjena i dopuna Plana) započinje 10.12.2014. i završava 19.12.2014. godine (9 dana).

2. I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje izrađuju se i donose zbog ciljeva navedenih u Odluci o izradi I. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje", broj 02/14).

3. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe, osiguran je u Vijećnici Općine Žakanje, Žakanje 58, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati te na službenoj web stranici OPćine Žakanje https://www.opcina-zakanje.hr/.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana održat će se 15.12.2014. godine u Vijećnici Općine Žakanje s početkom u 12,00 sati.

5. Pisana očitovanja (primjedbe, prijedlozi, mišljenja) na Prijedlog izmjena i dopuna Planamogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

-u pisanom obliku predati u pisarnici Općine Žakanje ili dostaviti poštom na adresu: Općina Žakanje, Žakanje 58, 47 276 Žakanje

-upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida u vijećnici Općine Žakanje i

dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 350-02/14-01/1

URBROJ: 2133/18-03-14-5

Žakanje, 02.12.2014.

OPĆINA ŽAKANJE

PPU-namjena zemljista

PPU Žakanje-Promet

PPU Zakanje-Posta i elektronicke komunikacije

PPU Zakanje-uvjeti koristenja

PPU Zakanje-Mjere zastite

PPU Zakanje-Gradjevinska podrucja

PPU Zakanje-Sazetak

PPU Zakanje-Tekst