Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja

05.02.2018

Temeljem članka 13. i članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Žakanje objavljuje
 
J A V N I   P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2017. godinu

1. Javna priznanja Općine Žakanje su:
a) Nagrada Općine Žakanje,
b) Plaketa Općine Žakanje i
c) Priznanje počasnog građanina Općine Žakanje
Nagrada Općine Žakanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unapređenja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Žakanje.
Plaketa Općine Žakanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti značajne za Općinu Žakanje.
Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva. Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području općine Žakanje.
2. Kriteriji za dodjelu su:
 a) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:
- da se radi o pojedincima koji su u 2017. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Općine odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine
- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.
b)   kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe
- da su u 2017. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Općine, kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine.
3.   Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2017. godinu mogu podnijeti:
- Načelnik
- Fizičke (obrtnici) i pravne osobe sa sjedištem na području općine Žakanje,
- udruge građana sa sjedištem na području općine Žakanje,
- Mjesni odbori s područja općine Žakanje, a putem kojih mogu prijedloge dostavljati sve fizičke osobe s područja općine Žakanje,
4.  Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:
a)    za pojedinca:
-    životopis
-    tijek rada i ostvarenih rezultata u 2017. godini
-    temeljito obrazloženje razloga predlaganja
b)    za pravne osobe:
-    osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
-    ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2017. godini
-    temeljito obrazloženje razloga predlagatelja
5.  Prijedlozi se dostavljaju:
Općina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje ili
opcina.zakanje1@ka.t-com.hr
Rok za podnošenje prijedloga je 31. ožujka 2018. godine.
 6. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje, telefon 757-836 i na službenim internetskim stranicama Općine Žakanje (www.opcina-zakanje.hr).
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bućan

 

Javni poziv