Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Konstituiranje Savjeta mladih Općine Žakanje

04.01.2018

Nakon završenog javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Žakanje, Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo Odluku kojom se, od sedam pristiglih kandidaturu, imenuje pet članova i njihovih zamjenika. Tako su u Savjet mladih imenovani:

1. Boldin Nikolina, član Tomislav Podrebarac, zamjenik 

2. Gršić Matija, član Barbić Mateo, zamjenik

3. Kraševac Anita, član Hajsan Blanka, zamjenik

4. Rehorić Filip, član Kladušan Mihael, zamjenik

5. Crnić Sanja, član Radman Nikolina, zamjenik


Na konstituirajućoj sjednici, koja je održana 04. siječnja 2018. godine za predsjednicu je jednoglasno izabrana Nikolina Boldin, a za zamjenicu predsjednice Sanja Crnić.

U okviru svoga djelokruga Savjet kao savjetodavno tijelo Općine osobito:

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade

- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih

- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta

- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine na sjednice Savjeta mladih

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.