Vijesti

Obavijest o radovima na rekonstrukciji vodovoda

25.02.2019

Obavještavamo stanovnike Općine Žakanje da Komunalno Ozalj d.o.o. namjerava izvesti radove na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi će se izvoditi u selu Lipnička Zaluka.

Početak radova planiran je za utorak, 26.02.2019., a završetak radova u petak 01.03.2019.

Zbog p

Saznajte više »


Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu

19.02.2019

Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) objavljuje se

Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu


Ponovna javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

14.02.2019

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Općine Žakanje“, broj 02/18), Odluke o izmjeni i dopuni Odl

Saznajte više »


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2018. godinu

14.02.2019

Temeljem članka 13. i članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Žakanje objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu

godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2018. godinu

 1.&

Saznajte više »


Jednostavna nabava- E-JN-02/19- Opskrba električnom energijom

11.02.2019

Temeljem članka 8. i članka 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Žakanje, 06/17 i 01/18) Općina Žakanje objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Opskrba električnom energijom (E-JN-02/19)

Dokumentacija i obrasci:
Odluka o imenovanju ovla&s

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Žakanje

24.01.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 008-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-10 od 21. siječnja 2019. godine) o upućivanju nacrta Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Žakanje objavljuje se&nbs

Saznajte više »