Vijesti

Strategija razvoja turizma Karlovačke županije

20.03.2018

U tijeku je prikupljanje podataka vezanih za izradu strategije razvoja turizma u Karlovačkoj županiji za koju je Vaše mišljenje od izuzetne važnosti. 

 S ciljem što kvalitetnije izrade strateškog dokumenta, koji će uvelike doprinijeti sustavnom razvoju

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

15.03.2018

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 320-01/17-01/6, Urbroj: 2133/18-03-18-15, od 15. ožujka 2018. godine) o upućivanju nacrta Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupa

Saznajte više »


Ministarstvo gospodarstva otvorilo Youtube kanal za eduaktivan sadržaj za poduzetnike

12.03.2018

U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta održana je informativna radionica na temu objave poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“. Cjelokupan sadržaj radionice koja je održana u dva termina – 23. i 26. 2. 2018. godine dos

Saznajte više »


Javni natječaj za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje

08.03.2018

Na temelju odredbi članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 43. Stat

Saznajte više »


Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2018. godini

01.03.2018

Općinski načelnik Općine Žakanje raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2018. godini.

Udruge mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: 

 1. Razvoj sporta i rekreacije

Saznajte više »