Vijesti

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Žakanje

24.01.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 008-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-6, od 21. siječnja 2019. godine) o upućivanju nacrta Odluke o komunalnim djelatnostima objavljuje se 

JAVNO SAVJETOVAN

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu

24.01.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 008-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-4, od 21. siječnja 2019. godine) o upućivanju nacrta Odluke o komunalnom doprinosu objavljuje se 

JAVNO SAVJETOVANJE o

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

24.01.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 008-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-2, od 21. siječnja 2019. godine) o upućivanju nacrta Odluke o komunalnoj naknadi i nacrta Odluke o vrijednosti boda komunal

Saznajte više »Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

07.01.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 008-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-12 od 08. siječnja 2019. godine) o upućivanju nacrta Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smje&scaron

Saznajte više »


Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

03.01.2019

Na temelju članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Općine Žakanje“, broj 02/18), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o i

Saznajte više »