Vijesti

ODRŽANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

14.07.2017

Dana 13. srpnja 2017. godine održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje. Na sjednici se raspravljalo o 15 točaka dnevnog reda.

Raspravljalo se o Izvješću o ostvarenju proračuna Općine Žakanje za razdoblje siječanj- lipanj 2017. godine. Prema izvješću ostvareni su p

Saznajte više »


Postupak ocjene o potrebi strateške procjene za UPU Jurovo

11.07.2017

Općina Žakanje pokretnula je postupak ocjene o potrebi strateške procjene za Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko- turističke zone Jurovo.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a, provode se sukladno odredbama

Saznajte više »


Obavijest o pregledu prskalica i raspršivača

06.07.2017

OBAVIJEST O PREGLEDU PRSKALICA I RASPRŠIVAČA

Uto. 18.07.  Žakanje, od 8-11h, livada u centru

      Ribnik, od 12h, parking kod tvornice  

 Pet. 21.07.   Ozalj,od 8-10h, parking robne kuće-ispred spomenika

       &nb

Saznajte više »


Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje za razdoblje 2017-2022

12.06.2017

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13) Općinski načelnik dana 12. lipnja 2017. godine objavljuje

ODLUKU

o provedbi postupka ponovljene javne r

Saznajte više »


Prijave za sudjelovanje na 2. sajmu RuralKa

12.06.2017

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. i ove godine organizira 2. sajam RuralKa (sajam ruralnih područja Karlovačke županije) te Sajam lova i ribolova, sukladno Strategiji razvoja lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke

Saznajte više »


ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

05.06.2017

Dana 05. lipnja 2017. godine održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje, te su verificirani mandati članovima sukladno ostvarenim rezultatima na Lokalnim izborima, održanim 21. svibnja 2017. godine.

Članovi Općinskog vijeća Općine Žakanje su:

1. Krešim

Saznajte više »