Vijesti

Održana radionica_ Izrada Strateškog plana razvoja turizma

13.05.2019

U četvrtak, 09. svibnja 2019. godine u vijećnici Općine Žakanje održana je radionica na kojoj u se razmatrali prijedlozi i ideje za izradu Strateškog plana razvoja turizma Općine Žakanje, a koji će obuhvaćati temeljne smjernice za razvoj turizma našega kraja.

U narednom razdo

Saznajte više »


Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto komunalni redar-poljoprivredni redar

07.05.2019

Temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu u Jed

Saznajte više »


Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto referent/ica za računovodstvo i financije

07.05.2019

Temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu u Jed

Saznajte više »


Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela

07.05.2019

Temeljem odredbe članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18) načelnik Općine Žakanje,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Žak

Saznajte više »


Radionica- izrada Strateškog plana razvoja turizma Općine Žakanje

06.05.2019

Općina Žakanje u okviru projekta "Izrada Strateškog plana razvoja turizma Općine Žakanje" organizira radionicu, koja će se održati u četvrtak, 09. svibnja 2019. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Žakanje.

Pozivamo sve zainteresirane da se svojim idejama, prijedlozima,

Saznajte više »


Odluka o određivanju biračkog mjesta- izbori za nacionalne manjine

23.04.2019

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Žakanje donijelo je rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Žakanje.

Određuje se biračko mjesto br. 1- Vatrogasni dom u Žakanju- na kojem će glasovati pripadnici slovenske, albankse i srpske nacionalne manjine s prebivali&scar

Saznajte više »Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPUO Žakanje

09.04.2019

Općina Žakanje pristupit će izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja sa smanjenim sadržajem. 

Razlozi za izradu i donošenje III. Izmjena Plana su: Osiguranje mogućnosti izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno analiziranja i odre

Saznajte više »