Vijesti


Potpisan ugovor o sufinanciranju projekta

21.05.2019

Načelnik Danijel Jurkaš danas je potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta "Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje" u vrijednosti od 250.000 kuna, koje je odobrilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sukladno Pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje

Saznajte više »


U Žakanju uskoro besplatni internet_ WiFi4EU

16.05.2019

Općina Žakanje našla se među 12 jedinica lokalne samouprave iz Karlovačke županije, odnosno među 3.400 gradova i općina u Europskoj uniji, koje će dobiti besplatni internet. Tako će Općina Žakanje, uz gradove Ozalj, Slunj i Duga Resu te općine Cetingrad, Draganić, Josipdol, Kaman

Saznajte više »


Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

16.05.2019

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 04/18) načelnik Općine Žakanje objavljuje

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVN

Saznajte više »


Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za radno mjesto referent za računovodstvo i financije

16.05.2019

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA RAČ

Saznajte više »


Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za radno mjesto komunalni redar- poljoprivredni redar

16.05.2019

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMUNALNI REDAR-

Saznajte više »


Upisi u Dječji vrtić "Čarolija", Žakanje- 2019/2020

14.05.2019

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da su u tijeku upisi u programe Dječjeg vrtića Čarolija Žakanje za novu pedagošku 2019./2020. godinu.

Roditelji djece koja već pohađaju neki od programa vrtića podnose Zahtjeve za nastavak korištenja usluga koji će zajedno s s

Saznajte više »