Vijesti

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

12.06.2014

U nedjelju, 15. lipnja 2014. godine na području općine Žakanje održat će se izbori za članove vijeća Mjesnih odbora.

Biraju se članovi vijeća devet mjesnih odbora: MO BUBNJARCI, MO BUKOVAC, MO JUROVSKI BROD, MO JUROVO-MIŠINCI, MO BRIHOVO-KOHANJAC, MO ŽAKANJE, MO ZALUKA, MO PRAVUTI

Saznajte više »


IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE ŽAKANJE

03.06.2014

Općina Žakanje pokrenula je postupak izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Žakanje.

I. Izmjenama i dopunama PPUO Žakanje planira se:

  • utvrđivanje uvjeta  i lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta,
  • proširenje građevinskih područja prema pojedinačnim zahtjevima pravn

Saznajte više »