Vijesti13.03.2020

Prema odluci Stožera civilne zaštite Karlovačke županije od danas svi ugostiteljski objekti rade do 18.00 sati.

Odluka traje do opoziva.


13.03.2020

Temeljem preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite te temeljem preporuke načelnika Općine Žakanje  rad Dječjeg vrtića „Čarolija“  obustavlja se na dva tjedna, u periodu od  16. ožujka 2020. do 30. ožujka 2020.  godine, zbog smanjenja rizika potenci

Saznajte više »


06.03.2020

P O Z I V 

 POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

ZA ISKAZ INTERESA ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA

U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI PUTEM JAVNIH SUSTAVA NAVODNJAVANJA

https://www.kazup.hr/52-clanci/1001872-navodnjavanje-iskaz-interesa-2.html03.03.2020

 

J A V N I   N A T J E Č A J    Z A    F I N A N C I R A N J E    P R O G R A M A    I   P R O J E K A T A    U D R U G A    U   2020. G.

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima

Saznajte više »


21.02.2020

 

Temeljem članka 13. i članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13 i 01/18) Općinsko vijeće Općine Žakanje objavljuje

J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjeg javnog priznanja Općine Žakanje za 2019. godinu