Vijesti
Javno savjetovanje o nacrtu Strateškog plana razvoja turizma Općine Žakanje

30.05.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 08-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-16, od 29. svibnja 2019. godine) o upućivanju nacrta Strateškog plana razvoja turizma Općine Žakanjena javno savjeto

Saznajte više »Jednostavna nabava- E-JN-03/19- Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

23.05.2019

Temeljem članka 8. i članka 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Žakanje, 06/17 i 01/18) Općina Žakanje objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje (E-JN-03/19)


Poziv

Saznajte više »