Vijesti

Konstituiranje Savjeta mladih Općine Žakanje

04.01.2018

Nakon završenog javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Žakanje, Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo Odluku kojom se, od sedam pristiglih kandidaturu, imenuje pet člano

Saznajte više »
Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje prikupljanjem pisanih ponuda

19.12.2017

1. Prodaje se poljoprivredno zemljište u katastarskoj općini Sračak u naselju Mošanci, i to zemljište oznake k.č.br. 2927/1 površine 421 m2.

2. Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne

Saznajte više »


4. Božićni sajam

19.12.2017

Dana 23. prosinca 2017. godine održat će se 4. po redu Božićni sajam s početkom u 15,00 sati na središnjem trgu u Žakanju.

U kulturno-umjetničkom programu sudjeluju:
- Dječji vrtić "Čarolija"
- Osnovna škola Žakanje
-Crkveni pjevački zbor župe Uznesenja Blažene Djevice Marije

Saznajte više »


Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama

07.12.2017

Općina Žakanje pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama. Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 06. prosinca 2017. godine. Ponude se dostavljaju

Saznajte više »