Vijesti

Odluka o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Karlovačke županije

04.03.2019

Župan Karlovačke županije, na prijedlog Stožera civilne zaštite Karlovačke županije dana 01. ožujka 2019. godine donio je

ODLUKU O ZABRANI SPALJIVANJA I LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Radi vrlo suhog vremenskog perioda i suhe vegetacije uslijed čega je

Saznajte više »


Radionica o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2019. godinu

04.03.2019

Poštovani/a,

pozivamo Vas dana 8.3.2019. u 11.00 sati na radionicu „PROVEDBA IZRAVNIH PLAĆANJA I IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA ZA 2019. GODINU „ koje za Vas organizira Ministarstvo poljoprivrede.

Teme predavanja:

 Provedba izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019.-

Saznajte više »


Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2019. godini

01.03.2019

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine,  26/25) i članka 12. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanj

Saznajte više »


Obavijest o radovima na rekonstrukciji vodovoda

25.02.2019

Obavještavamo stanovnike Općine Žakanje da Komunalno Ozalj d.o.o. namjerava izvesti radove na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi će se izvoditi u selu Lipnička Zaluka.

Početak radova planiran je za utorak, 26.02.2019., a završetak radova u petak 01.03.2019.

Zbog p

Saznajte više »


Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu

19.02.2019

Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) objavljuje se

Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu


Ponovna javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

14.02.2019

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Općine Žakanje“, broj 02/18), Odluke o izmjeni i dopuni Odl

Saznajte više »