Vijesti

Program zapošljavanja žena "Zaželi"

29.08.2017

Općina Žakanje uključit će se kao partner u provedbu Programa zapošljavanja žena "Zaželi" koji će se financirat u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvnenog križa O

Saznajte više »


Kupa još uvijek izvrsne kakvoće

22.08.2017

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije tijekom kolovoza dva puta analizirao je kvalitetu vode rijeke Kupe. Tako je i u najvećim vručinama Kupa bila izvrsne kakvoće.

Unatoč kiši i zahlađenju, nadamo se da sezona kupanja nije završila!

Analiza kvalitete vode- Kupa Jurovo2

An

Saznajte više »


Voda na našim kupalištima izvrsne kakvoće

26.07.2017

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije u okviru Programa javno zdrvastvenih preventivnih mjera za Karlovačku županiju u 2017. godini redovno provodi ispitivanje kakvoće vode za kupanje. 

Uzorak rijeke Kupe na lokaciji koja se tradicionalno koristi za kupanje u Jurovu prema rezultatim

Saznajte više »


8. biciklijada Karlovačke županije- od Kupe do Kapele 2017.-

26.07.2017

Sportsko-rekreacijski klub PEDALA LAGANINI iz Karlovca ove godine po osmi put, pod pokroviteljstvom Karlovačke županije, organizira četverodnevno biciklističko putovanje pod nazivom: 8. BICIKLIJADA KARLOVAČKE ŽUPANIJE -od Kupe do Kapele 2017.-

Predviđena kružna tura, sa startom i ciljem u Ka

Saznajte više »


Javni poziv za dostavu podataka o lokacijama na kojima se nalazi azbest

24.07.2017

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području općine Žakanje u kojima se nalazi azbest da Općini Žakanje do 20.08.2017. godine, dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala na kojima se nalazi azbest (sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o gra

Saznajte više »


Isplate iz Proračuna Općine Žakanje

21.07.2017

Dana 19. srpnja 2017. godine iz Proračuna Općine Žakanje isplaćeno je za 2. kvartal 9.000 kuna korisnicima mjere Poticanja ostavljanja bređih junica prvotelki.

Dana 21. srpnja 2017. godine iz Proračuna Općine Žakanje isplaćeno je ukupno 33.500 kuna za projekte Udruga koje su u II. razdoblju

Saznajte više »