Vijesti

Voda na našim kupalištima izvrsne kakvoće

26.07.2017

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije u okviru Programa javno zdrvastvenih preventivnih mjera za Karlovačku županiju u 2017. godini redovno provodi ispitivanje kakvoće vode za kupanje. 

Uzorak rijeke Kupe na lokaciji koja se tradicionalno koristi za kupanje u Jurovu prema rezultatim

Saznajte više »


8. biciklijada Karlovačke županije- od Kupe do Kapele 2017.-

26.07.2017

Sportsko-rekreacijski klub PEDALA LAGANINI iz Karlovca ove godine po osmi put, pod pokroviteljstvom Karlovačke županije, organizira četverodnevno biciklističko putovanje pod nazivom: 8. BICIKLIJADA KARLOVAČKE ŽUPANIJE -od Kupe do Kapele 2017.-

Predviđena kružna tura, sa startom i ciljem u Ka

Saznajte više »


Javni poziv za dostavu podataka o lokacijama na kojima se nalazi azbest

24.07.2017

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području općine Žakanje u kojima se nalazi azbest da Općini Žakanje do 20.08.2017. godine, dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala na kojima se nalazi azbest (sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o gra

Saznajte više »


Isplate iz Proračuna Općine Žakanje

21.07.2017

Dana 19. srpnja 2017. godine iz Proračuna Općine Žakanje isplaćeno je za 2. kvartal 9.000 kuna korisnicima mjere Poticanja ostavljanja bređih junica prvotelki.

Dana 21. srpnja 2017. godine iz Proračuna Općine Žakanje isplaćeno je ukupno 33.500 kuna za projekte Udruga koje su u II. razdoblju

Saznajte više »


ODRŽANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

14.07.2017

Dana 13. srpnja 2017. godine održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje. Na sjednici se raspravljalo o 15 točaka dnevnog reda.

Raspravljalo se o Izvješću o ostvarenju proračuna Općine Žakanje za razdoblje siječanj- lipanj 2017. godine. Prema izvješću ostvareni su p

Saznajte više »


Postupak ocjene o potrebi strateške procjene za UPU Jurovo

11.07.2017

Općina Žakanje pokretnula je postupak ocjene o potrebi strateške procjene za Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko- turističke zone Jurovo.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a, provode se sukladno odredbama

Saznajte više »