Vijesti

Funkcionalno ispitivanje sirene za uzbunjivanje

09.04.2018

Iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj za provedbu i upravljanje projektom FRISCO 1, specifičnog cilja: smanjenje rizika od poplava u prekograničnim slivovima rijeka Dragonja, Kupa, Bregana, Sutla, Drava i Mura financirano je postavljanje i jedne sirene na području općine Žakanje i t

Saznajte više »Javni poziv o započinjanju postupka evidnetiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu

23.03.2018

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28

Saznajte više »


2. sjednica Savjeta mladih Općine Žakanje

23.03.2018

Poziv i materijali za 2. sjednicu Savjeta mladih

16. ožujka 2018. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Žakanje održana je 2. sjedncia Savjeta mladih Općine Žakanje na kojoj se raspravljalo o prijedlogu Poslovnika o radu Savjeta mladih Općine Žakanje te prijedlogu Pro

Saznajte više »


Strategija razvoja turizma Karlovačke županije

20.03.2018

U tijeku je prikupljanje podataka vezanih za izradu strategije razvoja turizma u Karlovačkoj županiji za koju je Vaše mišljenje od izuzetne važnosti. 

 S ciljem što kvalitetnije izrade strateškog dokumenta, koji će uvelike doprinijeti sustavnom razvoju

Saznajte više »


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

15.03.2018

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 320-01/17-01/6, Urbroj: 2133/18-03-18-15, od 15. ožujka 2018. godine) o upućivanju nacrta Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupa

Saznajte više »