VijestiPriznanje Općini Žakanje za transparentnost općinskog proračuna

24.07.2019

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja

transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih

proračuna u Republici Hrvatskoj.

Općina Žakanje osvojila je maksimalan broj bodova te dobi

Saznajte više »


Obveza izdavanja e-Računa od 1.7.2019.

19.07.2019

 

Dana 1. srpnja 2019. stupila je na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.00

Saznajte više »Poziv na uključivanje u 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima

15.07.2019

 

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno mogu iznijeti stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u R

Saznajte više »