Gornji Bukovac Žakanjski

Naselje je danas svedeno na 18 stanovnika. Smješteno na brežuljku nekad je predstavljalo sigurno mjesto za svoje brojnije stanovništvo u nesigurna povijesna vremena.