Breznik Žakanjski

Selo udaljeno od glavnih prometnica svojom tradicionalnom seoskom arhitekturom pruža danas već rijetku sliku mirne seoske idile sa svojih dvadesetak stanovnika.